Cấp ‘chứng minh thư điện tử’ cho hơn 1.000 cây cam ở Hà Nội

2021-11-24T09:00:57+07:00Thứ Tư, 27/10/2021|Tags: , , |

Trong khi con người vẫn chỉ sử dụng chứng minh thư thông thường khá bất tiện cho việc truy cứu dữ liệu thì nhiều loại ...