Cấp ‘chứng minh thư điện tử’ cho hơn 1.000 cây cam ở Hà Nội

2022-03-14T00:37:10+07:00Thứ Tư, 27/10/2021|Tags: , , |

Trong khi con người vẫn chỉ sử dụng chứng minh thư thông thường khá bất tiện cho việc truy cứu dữ liệu thì nhiều loại ...