2.854 cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc

2021-11-24T09:33:56+07:00Thứ Tư, 27/10/2021|Tags: , , |

Ngày 3/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch duy trì, phát triển Hệ thố ...