Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử_giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp

2022-09-21T08:19:14+07:00Thứ Ba, 20/09/2022|Tags: , , , , |

Nông nghiệp là một trong những ngành trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, nông ngh ...