CHECKVN – Giải pháp truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm an toàn

2022-03-14T00:36:54+07:00Thứ Hai, 01/11/2021|Tags: , , |

Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia đánh giá sáng chế "Quy trình xác thực chống hàng giả" (phần mềm CHECKVN) là giải pháp c ...