Hội thảo khoa học Truy Xuất Nguồn Gốc sản phẩm hàng hóa, thực trạng, giải pháp và nhu cầu tại tỉnh Vĩnh Long

2022-08-15T09:19:34+07:00Thứ Bảy, 13/08/2022|Tags: , , |

Trong nền kinh tế 4.0, thông tin về sản phẩm hàng hoá từ sản xuất, phân phối đến tiêu thụ đều được theo dõi đến từng bư ...