Liên kết ‘5 nhà’ trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở HTX Tàm Xá

2021-11-24T11:18:09+07:00Thứ Tư, 10/11/2021|Tags: , , |

Với sự liên kết chặt chẽ “5 nhà”, mô hình sản xuất rau an toàn ở HTX nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá (Đông Anh, Hà Nội) không ...