Kiểm soát chất lượng đặc sản Trà Xanh Phan Nhất với giải pháp truy xuất nguồn gốc CheckVN

2021-12-01T17:01:19+07:00Thứ Hai, 29/11/2021|Tags: , , , |

Vùng nguyên liệu chè của Gia đình Phan Nhất Là sản phẩm truyền thống, tâm huyết của gia đình Phan Nhất, chè được canh t ...