Kim hoa trà Ba Chẽ

2022-08-29T15:10:09+07:00Thứ Hai, 29/08/2022|Tags: , |

Trở thành cây trồng chủ lực, giá trị rất cao tại Ba Chẽ (Quảng Ninh), ít ai ngờ cây trà hoa vàng bản địa này từng đối mặ ...