Ra mắt Chi hội Chè Lai Châu

2022-04-18T08:35:40+07:00Thứ Hai, 18/04/2022|Tags: , |

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2022, Hiệp hội Nông sản tỉnh Lai Châu tổ chức ra m ...