Bạn có biết một sản phẩm đạt chứng nhận OCOP phải trải qua quá trình đánh giá, thẩm định gắt gao như thế nào?

2023-02-07T11:27:57+07:00Thứ Ba, 07/02/2023|Tags: , , , |

Chương trình OCOP Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực v ...