Tại sao trên một sản phẩm có 2 mã QR?

2021-11-24T09:28:42+07:00Thứ Ba, 26/10/2021|Tags: , |

Tổng công ty PLC sử dụng tem xác thực chống hàng giả có 2 mã QR: Mã thứ nhất (QR1) thể hiện đầy đủ thông tin chung về ...