Sản xuất măng tây xanh theo hướng hữu cơ, mục tiêu xuất khẩu

2022-12-26T03:33:07+07:00Thứ Tư, 23/11/2022|Tags: , |

Ninh Thuận đang tổ chức nhân rộng sản xuất cây măng tây xanh theo hướng hữu cơ để đảm bảo tiêu chuẩn hướng tới xuất khẩ ...