Minh bạch hóa nông sản bằng QR Code

2021-09-20T10:17:35+07:00Thứ Hai, 19/07/2021|Tags: , , , |

Giữa rừng sản phẩm na ná nhau để trở thành người tiêu dùng thông minh là điều rất khó nếu không có những công cụ hiện đạ ...