Rau quả Việt Nam chỉ chiếm 0,1% tổng lượng nhập khẩu của EU

2022-09-05T13:24:01+07:00Thứ Hai, 05/09/2022|Tags: , |

Rau quả Việt Nam nhập khẩu vào EU tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay, tuy nhiên vẫn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ tại ...