CHECKVN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN HỒ SƠ OCOP CHO CÁC HỘ KINH DOANH Ở HUYỆN SÓC SƠN

2022-07-25T08:23:21+07:00Thứ Hai, 04/07/2022|Tags: , , , |

Tuần vừa qua, các chuyên viên tư vấn của CheckVN tiến hành hỗ trợ cho các Hộ kinh doanh, Hợp tác xã ở huyện Sóc Sơn hoà ...