CHECKVN TẬP HUẤN, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP HUYỆN SÓC SƠN

2022-06-29T09:51:30+07:00Thứ Hai, 13/06/2022|Tags: , , , , |

Ngày 09/06/2022 vừa qua, CheckVN tham gia chương trình tập huấn, triển khai chương trình OCOP cho các doanh nghiệp, các ...