Hiệu quả nuôi lươn trong bể không bùn

2022-12-26T04:02:19+07:00Thứ Hai, 26/12/2022|Tags: |

So với phương thức nuôi truyền thống trong ao bùn, mô hình nuôi này lươn có tốc độ tăng trọng nhanh, dễ quan sát quá trì ...