Pham Nghia Food và tác động dây chuyền của ‘chuẩn hóa’

2022-06-29T14:14:15+07:00Thứ Sáu, 29/04/2022|Tags: |

Không chỉ chả cá thát lát rút xương Kim Sa, Pham Nghia Food có trên 30 sản phẩm chế biến từ cá thát lát là mũi nhọn khi ...