Bảo vệ nhãn hiệu nông sản: Cần phát triển công nghệ truy xuất nguồn gốc

2021-11-24T11:33:36+07:00Thứ Sáu, 12/11/2021|Tags: , , |

Vài năm trở lại đây, bên cạnh việc chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng, đảm bảo sản phẩm an toàn, nhiều doanh nghiệp, ...