Lào Cai chú trọng nâng diện tích quế hữu cơ, đảm bảo ‘4 bền vững’

2022-10-08T08:44:51+07:00Thứ Bảy, 08/10/2022|Tags: , |

Sản xuất quế hữu cơ giúp nông nghiệp Lào Cai 'đi sau nhưng về trước'. Đây cũng là định hướng phát triển bền vững, lâu dà ...