Quýt hồng không phụ tình đất, tình người Lai Vung

2023-01-27T03:37:04+07:00Thứ Sáu, 27/01/2023|Tags: , |

Ngót nghét 100 năm phát triển trên vùng đất Lai Vung (Đồng Tháp), từ tâm huyết của những nhà vườn, cây quýt hồng được ph ...