Lào Cai sớm lên kịch bản sản xuất vụ đông

2022-08-23T08:31:59+07:00Thứ Ba, 23/08/2022|Tags: , |

Lào Cai khuyến khích tăng diện tích sản xuất vụ đông trên đất lúa nhằm tăng hệ số sử dụng đất. Nhằm triển khai sản xuất  ...