‘Thủ phủ’ sầu riêng Lâm Đồng mở rộng sầu riêng hữu cơ

2022-07-22T09:48:45+07:00Thứ Sáu, 22/07/2022|Tags: , |

Huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đang tổ chức sản xuất 70ha sầu riêng hữu cơ và dự kiến cung ứng ra thị trường 700 tấn sản ...