Sử dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc hàng hóa

2021-11-24T09:46:24+07:00Thứ Hai, 01/11/2021|Tags: , |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) nghiên cứu, ứng dụng m ...