Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá

2021-11-24T08:12:50+07:00Thứ Hai, 25/10/2021|Tags: , , |

Tàm Xá là một xã ven sông Hồng với tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 247,05 ha, được sông Hồng bù đắp phù sa mỗi n ...