Đông Anh, Hà Nội: Tổ chức chấm điểm, đánh giá 40 sản phẩm OCOP

2022-03-12T11:40:13+07:00Thứ Bảy, 12/03/2022|Tags: , , , |

Vừa qua, tổ công tác giúp việc đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop thành phố HN năm 2021 đã tổ chức đánh giá 40 sản phẩm củ ...