Ứng dụng CNTT để nhận biết nguồn gốc Dầu nhờn Petrolimex

2021-11-24T08:52:16+07:00Thứ Ba, 26/10/2021|Tags: , , |

Từ ngày 01.02.2018, Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC) triển khai dán bổ sung tem xác thực hàng hóa (QR code) trên ba ...