ZigaForm version 5.7.6
Hotline:  03.9571.9999 | 09.6305.6116 | info@checkvn.vn

vải thiều Bắc Giang

Vải thiều Bắc Giang được ưu tiên ‘luồng xanh’ đi Trung Quốc

2022-06-13T11:41:34+07:00Thứ Hai, 13/06/2022|Tags: , |

Sau khi kiểm dịch xong, vải thiều được tập kết vào một bãi riêng và có đường riêng để tạo điều kiện xuất khẩu nhanh nhất ...

Go to Top