Câu chuyện Bưởi Phúc Trạch – Lam Ðiền

2021-11-24T09:14:11+07:00Thứ Hai, 25/10/2021|Tags: , |

Từ những năm 80, thời kỳ kinh tế gia đình còn khó khăn, ông nội có trồng cây bưởi đào chua, nhờ bán bưởi có tiền đong g ...