Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

2021-10-21T14:27:38+07:00Thứ Tư, 04/08/2021|Tags: , |

Xây dựng bộ tiêu chuẩn mã vạch quản lý tài sản, vật tư thiết bị, quản lý hồ sơ, hợp đồng, công tác dịch vụ khách hàng. ...