Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Bởi |2021-08-04T07:02:42+07:00Thứ Tư,04/08/2021|Dự án tiêu biểu|

Xây dựng bộ tiêu chuẩn mã vạch quản lý tài sản, vật tư thiết bị, quản lý hồ sơ, hợp đồng, công tác dịch vụ khách hàng. ...