Minh bạch thông tin nguồn gốc sản phẩm

2021-11-24T10:47:51+07:00Thứ Tư, 03/11/2021|Tags: , |

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 6-10-2017, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3-1-2018 của UBND thành phố về thực hiện ...