ZigaForm version 5.7.6
Hotline:  03.9571.9999 | 09.6305.6116 | info@checkvn.vn

Minh bạch thông tin

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản: Minh bạch thông tin về sản phẩm

2021-11-24T11:38:00+07:00Thứ Sáu, 12/11/2021|Tags: , , , |

Hiện nay, để quản lý chặt chẽ nguồn gốc nông sản, thực phẩm trên thị trường và minh bạch thông tin sản phẩm tới người t ...

Go to Top